Wanneer oefentherapie


Wanneer oefentherapie?

U kunt bij mij terecht voor:


 • nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • ademhalingsklachten (hyperventilatie)
 • slaapproblemen
 • duizeligheid
 • rugklachten
 • hernia
 • scoliose
 • (zwangerschapsgerelateerde) bekkenklachten
 • preventief - verbeteren van houding en beweging bij bijvoorbeeld een te holle, te bolle of een scheve rug


Lees hieronder meer over nek- en schouderklachten, hoofdpijn en slaapproblemen.

Nek- en schouderklachten


Hoofdpijn


Slaapproblemen

Nek- en schouderklachten


Ervaart u nek- schouderklachten? Wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse activiteiten? Lukt het niet meer goed om sport, hobby, werk, huishoudelijke taken uit te voeren zoals je zou willen? Dat kan je plezier van je dagelijkse leven flink in de weg staan. Vervelend. Zou u graag weer plezier in deze activiteiten willen beleven? De dingen weer kunnen uitvoeren zonder steeds die vervelende pijn in de nek en schouder?


Nek en schouderklachten kunnen ontstaan uit gespannen spieren in de nek/schouderregio of in de bovenrug. Dit kan komen door spanning en stress, een belastende houding of manier van bewegen of een disfunctionele ademhaling.


Hoe zit dit dan?


Spanning en stress:

In de maatschappij van nu hebben we het druk. Steeds drukker. En minder tijd voor onszelf. Terwijl die zelf-tijd juist zo belangrijk is.

Spieren kunnen sterk reageren op spanning en stress. De spieren in de nek/schouderregio en in de bovenrug kunnen hierbij een hoge spierspanning krijgen, wat voor de pijnklachten kan zorgen.


Houding/beweging:

Houding en beweging kan invloed hebben op nek en schouderklachten. Wanneer u bijvoorbeeld met opgetrokken schouders loopt, ingezakt zit waardoor uw hoofd naar voren gaat of een te bolle bovenrug hebt wordt de spanning op de nek en schouderspieren verhoogt en wordt het voor de spieren een zware taak om schouders en hoofd te blijven dragen. Houding- en bewegingsgewoonten die belastend kunnen zijn voor nek en schouder kunnen er onbewust insluipen. Wanneer er sprake is van pijnklachten wordt vaak een andere houding aangenomen om de pijn te ontzien. Soms is dit gunstig - om het pijnlijke lichaamsdeel tijdelijk te ontzien. Maar wanneer deze houding een gewoonte wordt, leidt dit echter tot meer disbalans tussen de spieren waardoor klachten blijven bestaan of nieuwe klachten ontstaan.


Ademhaling:

De ademhaling kan plaatsvinden in de buik of in de borst: de buikademhaling en de borstademhaling. Een gezonde ademhaling past zich aan aan de inspanning die geleverd moet worden.

Bij de buikademhaling gaat bij de inademing het middenrif naar beneden, zodat lucht in de longen kan. Hierbij zet de buik een beetje uit omdat de organen wat naar voren worden gedrukt. Bij de uitademing komt het middenrif weer terug omhoog en wordt de buik weer plat.

Bij de borstademhaling gaat bij de inademing de borstkas naar voren en omhoog, waarbij spieren tussen de ribben en de borstspieren (de hulpademhalingsspieren) zich spannen. Dit kost meer energie en deze spieren zijn niet bedoeld om continu te helpen met de ademhaling.

Wanneer de ademhaling voortdurend in de borst plaatsvindt, zullen deze spieren overbelast raken. Dit kan leiden tot hoge spierspanning van de nek/schouderspieren en vervolgens tot pijnklachten in dit gebied.

Hoofdpijn


Heeft u regelmatig, misschien wel dagelijks, last van hoofdpijn? Heeft u daardoor steeds vaker behoefte om zich terug te trekken, ziek te melden van werk, afspraken af te zeggen? Zou u graag weer meer willen ondernemen, zonder dat de hoofdpijn u tegenhoudt?


Lees hieronder meer over hoofdpijn, hoe het kan ontstaan en wat oefentherapie voor u kan betekenen.


Hoofdpijn kent verschillende vormen. De meest gehoorde vormen zijn Migraine en spierspanningshoofdpijn. Spierspanningshoofdpijn is met oefentherapie te behandelen. Daar vertel ik u meer over.


Spierspanningshoofdpijn kenmerkt zich in een drukkend, trekkend of klemmend gevoel om het hoofd. Ook wel beschreven als een strakke band of helm om het hoofd. Dit kan aan één of beide zijden voorkomen. Vaak is hierbij ook een gespannen gevoel in de nek en schouders aanwezig. Misselijkheid, duizeligheid en wazig zien kan hierbij ook voorkomen.


De oorzaak van spierspanningshoofdpijn is een te hoge spanning van de spieren in de nek/schouderregio of de bovenrug. Dit kan komen door:


 • stress
 • een belastende (werk)houding
 • kou en vocht
 • slaapproblemen (ongunstige slaaphouding)Behandeling

Tijdens de behandelingen leert u het verschil te voelen tussen spierspanning en ontspanning. U krijgt oefeningen om de spieren te ontspannen en soepel te houden om de doorbloeding van de gespannen spieren te bevorderen.

Er wordt gekeken naar uw houding en manier van bewegen. De totale lichaamshouding wordt hierin meegenomen, met het accent op de stand van de schouders, het hoofd en de wervelkolom en nek. U leert een gezonde manier van bewegen en ik zal u begeleiden bij het toepassen in uw dagelijkse activiteiten. Spierversterkende oefeningen kunnen nodig zijn om de nieuwe houding vol te kunnen houden. Denk hierbij aan spieren rond de nek, schouder en schouderblad, maar ook de rug- en buikspieren zijn hierbij belangrijk. Met een juiste balans in spiergebruik zullen de overbelaste spieren meer ontspannen.

Ook wordt aandacht besteed aan het aanleren van een gunstig adempatroon.

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen u helpen om beter te leren ontspannen.


Samen met u kijk ik welke oefeningen voor u het beste zijn.

Slaapproblemen


Heeft u moeite met inslapen, doorslapen of wordt u te vroeg wakker en ervaart u vermoeidheid of concentratieproblemen overdag? Ervaar je slaapproblemen door lichamelijke pijn, opvliegers, licht, geluid, te warme of koude omgeving?


Dag en nacht lopen in elkaar over en staan onlosmakelijk in verband met elkaar: wat overdag gebeurt heeft invloed op de nacht (de slaap) en wat in de nacht gebeurt (slaapproblemen) heeft invloed op hoe u zich overdag voelt en hoe u functioneert.

Uw gevoel, denken, handelen en je omgeving beïnvloeden uw nachtrust.

Kennis en inzicht in de aard en de ernst van de slaapstoornis of het slaapprobleem is erg belangrijk, zo niet noodzakelijk, om zelf grip te krijgen op het slaapprobleem en hier verbetering in te brengen.


Behandeling

We gaan op zoek naar de oorzaken en de instandhoudende factoren van de slaapproblemen. De behandeling is gericht op het bereiken van positieve gedragsverandering op het gebied van slaap. Zowel de dag als de nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak mee. We werken aan de duur, kwaliteit en het tijdstip van de slaap. We doorbreken de vicieuze cirkel waarin u  bent terecht gekomen.


Tijdens de behandeling voor slaapproblemen komen de volgende aspecten aan bod:


- inzicht krijgen in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging, slaaphygiëne adviezen.

- leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten (mindfulness).

- ademhalings- en ontspanningsoefeningen die je thuis kunt toepassen om mentaal en fysiek tot rust te komen en in slaap te komen.

- timemanagement, voldoende activiteit maar ook voldoende ontspanning overdag

- slaaprestrictie (verminderen van tijd in bed) en stimuluscontrole (het bed associëren met slaap en niet met activiteit).

- cognitieve gedragstherapie: positief of neutral leren denken en handelen, oplossingsgericht zijn en een gezonde manier vinden om met problemen om te gaan.


U kunt bij mij ook terecht voor slaapproblemen bij pubers en kinderen.
SGE Meerhoven

Meerwater 27, 5658 LP  Eindhoven

T 040 711 62 00

Kies in het menu eerst voor 6 (overig) en dan voor 8 (oefentherapie)

T 06-18643425

Openingstijden:

Dinsdag 8.30 - 18.00

Donderdag 8.30 -17.00


LOCATIE

©  2017 Oefentherapie Meerhoven